Jak by se vám líbil svět, ve kterém by se každý obecní úřad staral o zvířata ve svém katastru a vítal by vás pokaždé, když byste mu s touto agendou pomáhali? Že je to krásná, ale utopistická myšlenka? A co kdyby úřadům tuto povinnost nařizovala legislativa? Moment, ale legislativu už tuto povinnost definuje. Co tedy tvoří prostor mezi zákonnou povinností a (ne)konáním úředníků? Je to hlas a poptávka občanů.

Ačkoli to možná zní přísně, tak to, že obce často nekonají, co jim zákone přikazuje a to se děje jen díky tomu, že slušným lidem je to jedno. Naše zkušenost je taková, že když občané volají po nějaké změně, většinou jim úředníci naslouchají. Bohužel v opačném případě často jako výmluvu použijí právě to, že jejich občané o toto téma nemají zájem a proto ani úřad ho řešit nemusí.

Toutu výzvou, směřovanou městským a obecním úřadům, se snažíme úředníkům a politikům ukázat, že má společnost stále větší zájem o to, aby byla v rámci obcí naplňována zákonná povinnost postarat se o toulavá zvířata, edukovat své občany a zamezit utrpení na zvířatech páchaným.

Prosíme, podepište tuto výzvu a společně ukažme, že nám přístup měst a obcí není lhostejný. Pokud nás bude dost, máme velkou naději na změnu, která je pro zlepšení přístupu ke zvířatům (v našem případě především koček) nezbytná.

Požadujeme, aby obecní úřady naplňovaly svoji zákonnou povinnost a staraly se o zvířata na katastru obce, včetně edukace občanů a prevence utrpení (včetně kastrací).

Jméno

Příjmení

Obec

E-mail

TelefonInformace o tom, jak chráníme vaše osobní údaje, naleznete v našich pravidlech ochrany osobních údajů